CTS Makina A.Ş. olarak; Çevrenin korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, bu yüksek standardı ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi mercilerle işbirliği yaparak ve toplumla iletişim içinde koruyacağımızı,
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını demir- çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi, Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt etmekteyiz.

TOP