30 yılı aşkın tecrübe!

Tüm üretim ve montaj işleri, tecrübeli mühendislerimiz ve teknik çalışanlarımız ile uluslararası standartlar, müşterinin kalite gerekliliklerine uygun olarak yapılır ve verilen sertifika ve lisanslar standartlara uygundur.

 • ISO-9001:2015 - Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 14001:2015 - Çevre Yönetim Sistemi,
 • OHSAS 18001:2007 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • EN ISO 3834-2:2005 - Kaynaklı İmalat Kalite Yönetim Sistemi,
 • TS EN 1090-2:2008 - Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 2 - Çelik yapılar için teknik gerekler,
 • TS EN 1090-1:2009 - Çelik yapı uygulamaları - Bölüm 1: Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme gerekleri,
 • EN 15085-2:2007 – Demiryolu araçları ve bileşenleri kaynak işlemleri yönetim sistemi

Sertifikaları ile imalatlarımız, EN ISO 15614'e uygun PQR ile EN ISO 15609'a uygun WPS'ler doğrultusunda yapılmaktadır. Kaynak işlemleri, EN ISO 9606-1'e göre sertifikalandırılmış kaynakçılarla yürütülmekte olup, EN ISO 9712'ye veya SNT-TC-1A'ya göre belgelendirilmiş NDT operatörlerimiz tarafından kontrol edilmektedir.

Kalite Güvence/Kalite Kontrol Departmanı, organizasyon şemasında direk Genel Müdür’e bağlı olarak çalışarak üretimin her adımında dinamik rol oynar. Elemanlarımız, ölçüm aletlerinin kalibrasyonu konusunda sertifika sahibidir ve kalite kontrol departmanı, sahip olduğu NDT personeli sayesinde aşağıda belirtilen NDT metotlarını uygulayabilme özelliğine sahiptir;

 • Görsel test (VT)
 • Penetrant Test (PT)
 • Manyetik Parçacık testi (MT)
 • Ultrasonik test (UT)

Üretim prosesinde PQR’lar için EN ISO 15614 ve WPS’ler için EN ISO 15609 standartları sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Tüm kaynak işlemleri tecrübeli kaynakçılar tarafından yapılmakta ve kaynakçılar EN ISO 9606-1 standardında göre sertifikalandırmaktadır. NDT işlemleri ise EN ISO 9712 standardına göre sertifikalandırılmıştır ve CTS bünyesindedir.

TOP